Sempozyum Hakkında

“Ekonomi, Toplum ve Kültür” Sempozyumu

14-15-16-17 Şubat 2019 - Amasya/TÜRKİYE

 

Mal ve hizmetlerin üretim, tüketim ve bölüşüm süreçlerinde, birey ve toplulukların eylemlerini toplumsal zeminde inceleyen bir bilim dalı kabul edilen ekonomi, her toplumun sosyal yaşamının temel belirleyenlerinden birisi olarak, bireylerin, toplumların ve hatta devletlerin varlık koşuludur. İnsan tarafından ve kültür içinde oluşturulan ekonominin arkasında insan vardır ve dolayısıyla da ekonomik unsurlarla sosyo-kültürel unsurlar bir aradadır. Ekonomi, diğer tüm toplumsal olaylarla neden-sonuç ilişkisi içinde makro bir yapıdır ve bu nedenle de başlangıcından bugüne ekonomiyi anlama çabası sosyo-kültürel yapıyı ve sosyo-kültürel hayatı anlama çabası da ekonomiyi anlamayı gerektirmiştir.

Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu, ekonomi olgusunu, sosyo-kültürel zemin üzerinden çoklu bir bakış açısıyla bilim insanları tarafından ele alınmasını amaçlamaktadır. Bu çaba, ekonomiyi oluşturan ve ekonomiden doğrudan etkilenen insan için giderek artan dünya nüfusu, yaşanan ekonomik krizler, paylaşım savaşları gibi birçok faktör göz önüne alındığında oldukça anlamlıdır.

Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu, ekonomi olgusunu başta kültürel sermaye olmak üzere, üretim, tüketim, dağıtım, ticaret, değişim ve bölüşüm gibi değişik boyutlarıyla tartışmayı amaçlamıştır. Mantık, matematik, istatistik, tarih, doğa bilimleri, felsefe, sosyoloji, hukuk, sağlık, edebiyat, psikoloji, eğitim ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde konu bütün ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Sempozyum, Üniversitemiz ev sahipliğinde ilki 2016 Aralık ayında “Göç”, 2016 Aralık ayında “Savaş” temasıyla gerçekleşen Kültür temalı sempozyumların üçüncüsüdür. "Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür" Sempozyumu 14-15-16-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri Sempozyum özet kitabında, yayınlanacaktır. Ayrıca bilim kurulumuz tarafından uygun görülen tam metinlerin hakem süreci sonunda uygun görülmesi halinde Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED) Sempozyum Özel Sayısı (e-dergi) olarak; dergi özel sayısında yer almayan Sempozyum Bildirileri ise e-kitap Tam Metin Kitabında yayınlanacaktır.

14-15-16-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz "Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür" Sempozyumunda siz değerli bilim insanlarını Amasya’da ağırlamak bizleri onurlandıracaktır. 

Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyum organizasyonuna destek veren tüm kurumlara ve bilim insanlarına şimdiden teşekkür eder saygılar sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu