Katılım Koşulları

 • Sempozyuma yazar en fazla 2 bildiri (sözlü veya poster) ile katılabilir. 2 bildiri için sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.
 • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir.
 • Sempozyum katılımcılarına "KATILIM BELGESİ" düzenlenecektir.
 • Ortak bildiri ile sempozyuma katılacak olan araştırmacıların da ücret yatırmaları gereklidir.
 • Sempozyuma sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler, web sayfasında ve sempozyum programı ilan edilmeden önce bilim insanlarına e-posta yoluyla bildirilecektir. 
 • Katılımcı Türü

   

  Öğrenci katılımcı (Y. Lisans, Doktora)

  250 TL

  Öğretim elemanı (Dr., Doç., Prof. Öğrt. Gör., Arş.,   Gör., Okutman)

  350 TL

  Poster Sunum

  200 TL

  Dinleyici

  100 TL