Katılım Koşulları

 • Sempozyuma yazar en fazla 2 bildiri (sözlü veya poster) ile katılabilir. 2 bildiri için sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.
 • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir.
 • Sempozyum katılımcılarına "KATILIM BELGESİ" düzenlenecektir.
 • Ortak bildiri ile sempozyuma katılacak olan araştırmacıların da ücret yatırmaları gereklidir.
 • Sempozyuma sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler, web sayfasında ve sempozyum programı ilan edilmeden önce bilim insanlarına e-posta yoluyla bildirilecektir. 
 • Katılımcı Türü

  Erken Kayıt

  Geç Kayıt

  Öğrenci katılımcı (Y. Lisans, Doktora)

  250 TL

  350 TL

  Öğretim elemanı (Dr., Doç., Prof. Öğrt. Gör., Arş., Gör., Okutman)

  350 TL

  450 TL

  Poster Sunum

  200 TL

  300 TL

  Dinleyici

  100 TL

  150 TL