Poster Bildiri Sunum

  1. Sempozyuma poster bildiri ile katılacak araştırmacıların ecotoplum18@gmail.com adresine özetlerini  göndermeleri gerekmektedir.
  2. Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
  3. Poster bildiriler giriş, araştırmanın amacı, bulgular, sonuçlar ve önerileri ile kaynakça bölümlerini içermelidir.
  4. Poster Times New Roman yazı fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Poster metni, tablo ve çizimler, kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
  5. Posterin asılacağı alan 70 x 90 boyutlarında olduğundan, poster sahipleri bu ölçülere uygun olacak biçimde basımlarını yapacaklardır. 
  6. Poster sahiplerinin oturum aralarında posterlerinin başında yer alarak katılımcıların poster bildirileri ile ilgili sorularına yanıt vermeleri gerekir.
  7. Poster sahipleri ayrıca posterlerinden A4 sayfasını kaplayacak ölçekte çıktı almaları ve isteyen katılımcılara sunmaları yararlı olacaktır.