BİLDİRİ GÖNDERME

Sempozyum Konuları:

 

Aile Sosyolojisi

Avrupa Birliği

Bankacılık ve Sigortacılık,

Bilgi Ekonomisi

Bölgesel Çalışmalar

Bölgesel Çalışmalar

Çalışma Hayatı

Eğitim Sosyolojisi

Ekonomi Tarihi

Ekonomi Ve Çocuk

Ekonomi Ve Kadın

Ekonomi ve Toplum

Ekonomi, Kültür ve İktisadi Zihniyet

Finans

Gençlik Araştırmaları

İktisadi Düşünce

İktisat Tarihi

İnsan Hakları, Çocuk Hakları 

Kamu Yönetimi

Kent ve Çevre Politikaları

Kent, Kentleşme, Kentlileşme, Kentsel Tasarım ve Planlama

Kültür, Etnografik Araştırmalar, Etnisite Tartışmaları

Makro İktisat

Maliye

Mikro İktisat

Muhasebe

Pazarlama Toplum ve Kültür

Reklam Toplum ve Kültür

Siyasal Hayat ve Kurumlar ve Kültür

Siyasal Sistem, Siyasal Davranış, Siyaset Sosyolojisi ve Psikolojisi

Siyaset Bilimi ve kültür

Siyasi Tarih

Sosyal Güvenlik, İşçi Sağlığı ve Kültür

Sosyal Politika

Sosyal Psikoloji ile Sosyoloji Eksenli Araştırmalar

Sosyal Psikoloji ve kültür

Sosyoloji

Toplum Bilim Araştırma Metodolojisi

Toplum ve Bilim

Toplumsal Cinsiyet Tezleri Toplum ve Kültür

Toplumsal Örgütlenme ve Kültür

Toplumsal Yapı Çalışmaları

Turizm ve kültür

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası İktisat ve Lojistik Araştırmaları

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Psikoloji

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Üretim ve Kültür

Tüketim ve Kültür

Üretim ve Operasyon Yönetimi,

Yerel Yönetimler ve kültür

Yönetim Bilişim Sistemleri